Your cart is empty

Yamaha Passola 50

 


Manufacturer Price- Qty. Product Image Item Name
Yamaha £9.95

Buy Now

4 Front brake cable new Yamaha Passola 50

Front brake cable new Yamaha Passola 50

Yamaha £12.00

Buy Now

2 Rear brake cable new Yamaha Passola 50 new

Rear brake cable new Yamaha Passola 50 new

Yamaha £10.00

Buy Now

1 Speedometer cable Yamaha Passola 50cc

Speedometer cable Yamaha Passola 50cc